Committed Journalism: An Ethic for the Profession

Přední strana obálky
Indiana University Press, 1992 - Počet stran: 242

Vyhledávání v knize

Obsah

Preface
11
Beyond a Socially Responsible Press I
14
The Journalist and Classical Ethical Theory II
14
Autorská práva

Další části 17 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje