Geschichte des k.k. infanterie

Přední strana obálky
Kreisel & Gröger, 1885
 

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje