Marketingová komunikace

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2011 - Počet stran: 213
Kniha komplexně a čtivě seznamuje s nástroji marketingové komunikace a jejich aplikacemi na našem trhu. Srozumitelný text je doplněn mnoha příklady z české a částečně i slovenské praxe. Po seznámení s modelem marketingové komunikace a problematikou komunikačního plánování se dozvíte vše podstatné o funkcích a praktickém využití jednotlivých prvků komunikačního mixu. Po přečtení knihy byste měli umět stanovit správné komunikační cíle, zvolit odpovídající komunikační strategii a vybrat vhodné komunikační nástroje. Kniha se od zahraničních publikací, které jsou dostupné v ČR a SR, odlišuje příklady výhradně z domácích podmínek. Na rozdíl od jiných publikací poskytuje komplexní a konzistentní náhled na danou problematiku, nikoliv jen dílčí aspekty marketingové komunikace. Velkou předností knihy je také to, že se na ní podílelo množství expertů z marketingové praxe.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorech
3
Úvod
9
Model marketingové komunikace
23
Reklama
49
Direct marketing
79
Podpora prodeje
97
Public relations
115
Event marketing a sponzoring
137
Osobní prodej
149
Online komunikace
171
Případová studie
193
Shrnutí Summary
200
Rejstřík
211
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje