Sociologie stáří a seniorů

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 19. 9. 2012 - Počet stran: 232
Česká společnost prochází řadou změn, k nejzávažnějším patří její stárnutí jako důsledek demografických a společenských procesů. Člověku bylo od počátku 20. století přidáno třicet let života. To je ovšem pouze vnější ukazatel. Co se však děje uvnitř prodlouženého stáří? Mění se kvalita života seniorů? Ovlivňuje proměna obsahu stáří a sociální pozice seniorů i samotnou společnost? Na tyto a další otázky hledali doc. PhDr. Petr Sak, CSc., a Mgr. Karolína Kolesárová odpovědi v sedmnácti empirických výzkumech a analytických studiích realizovaných v rámci grantu MŠMT ČR "Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů". Získané poznatky se staly podkladem pro napsaní knihy o stáří a seniorech ze sociologického pohledu. Čtenář zde najde teoretické analýzy klíčových kategorií i zcela konkrétní empirické poznatky o životě současných seniorů. Autoři se věnují obecně sociální skupině seniorů, životní fázi stáří, ale osou analýz je konkrétní generace dnešních seniorů, která se na základě analýz ukázala jako historicky zcela ojedinělá. Generace narozená před druhou světovou válkou je nejvýraznějším objektem společenských změn probíhajících už od poloviny 19. století. K nejvýznamnějším změnám došlo právě za jejího života. Autoři na základě konkrétních dat a analýz popírají dobové mediální mýty politiků o stáří jako "pokaženém mládí", které zatěžuje společnost. Naopak ukazují na potenciál stáří jako vrcholu života. Empiricky dokládají nepřipravenost státu na stárnutí společnosti i pozitivní přínos přechodu na dlouhověkou společnost.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
7
Úvodem
9
1 Stáří v sociální evoluci a v životě člověka
11
2 Generace a její vztah ke společnosti
34
3 Generace seniorů v historii společnosti
49
4 Demografický vývoj a jeho dopad na stárnutí společnosti
86
5 Životní styl seniorů
98
6 Současná generace seniorů
115
Charakteristika výzkumů a studií  realizovaných v rámci projektu MŠMT ČR
195
Klíčová slova
199
Seznam grafů a tabulek
200
Anotace
203
Annotation
207
Key words
211
Content
212
Literatura
214

7 Společnost stát senior
148
Rozhovory
168
Romana Křenková Zvukomalebné jméno smrti
191

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje