Annual Review of Psychology

Přední strana obálky
Janet T. Spence
Annual Reviews, 1996 - Počet stran: 670

Vyhledávání v knize

Obsah

Copyright 1996 by Annual Reviews Inc All rights reserved
34
THE DESIGN AND ANALYSIS OF SOCIALINTERACTION
59
INDIVIDUAL DIFFERENCES AND CLINICAL
87
Autorská práva

Další části 10 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje