Komunikace a prezentace - Umění mluvit, slyšet a rozumět – 2., doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2012 - Počet stran: 198
V novém vydání knihy uznávaného lektora a konzultanta se dozvíte, jak se chovat v nejčastějších komunikačních situacích - když potřebujete něco pochopit, něco vysvětlit, vést s někým rozhovor, řídit diskusi, zařídit, aby si někdo něco pamatoval, někoho o něčem přesvědčit či dokonce motivovat k určitému jednání. Nové vydání je rozšířeno o kapitolu o osobnostních typech, jejich vlivu na průběh komunikace a rady, jak s různými typy jednat, diskutovat či je o něčem přesvědčit. Čtivý a prakticky zaměřený výklad je prokládán řadou obrázků a příkladů z praxe. Komunikační návyky významně spolurozhodovaly o úspěchu a přežití vlastně od doby, kdy vznikl život. Toto své kouzlo neztratily ani dnes, v moderním světě globálních sítí, všelidských problémů i sdílených nadějí. Poučte se z knihy, jejíž tichou spoluautorkou je současná komunikační praxe.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorovi
8
Úvod
10
1 Malý úvod do praktické psychologie
13
2 Sdělování a naslouchání
37
3 Uchovávání a šíření informací
83
4 Vedení dialogů a diskusí
113
5 Základy prezentace
145
6 Styl komunikace
177
Doporučené zdroje
195
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje