Ida B. Wells

Přední strana obálky
Holloway House Publishing, 1995 - Počet stran: 208

Vyhledávání v knize

Obsah

The Black Joan of Arc
9
From Slavery to Freedom
25
Mightier than the Sword
93
The Princess and Her Paper
109
Old Problems
151
Ida Answers the Call
165
A Long Row to Hoe
189
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje