Klinická propedeutika v urgentní medicíně

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2013 - Počet stran: 208
Vysokoškolská pregraduální i postgraduální učebnice pro ošetřovatelské i lékařské odbory je první publikací v Čechách i na Slovensku, která se věnuje principům získání anamnézy a zásadám fyzikálního vyšetření v přístrojových, personálních, materiálních a prostorových podmínkách neodkladné přednemocniční péče. Je určená lékařům všech specializací, zdravotníkům pracujícím ve zdravotnické záchranné službě, v operačních střediscích a na urgentních příjmech (emergency) nemocnic a ambulancí, dále studentům lékařských a ošetřovatelských fakult, záchranářům všech stupňů, složky Integrovaného záchranného systému nevyjímaje. Určena je všem, kteří potřebují stanovit správnou diagnózu v terénu jen na základě rozhovoru s pacientem, za použití vlastních rukou, smyslů a s minimálním vybavením.Kniha popisuje diagnostiku v terénu u nemocného jen na základě anamnézy a fyzikálního vyšetření.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Seznam zkratek
9
Úvodní slovo
11
Předmluva
12
Úvod
13
1 Anamnéza všeobecně
15
2 Nynější onemocnění
25
3 Anamnéza při různých situacích a onemocněních
29
4 Subjektivní příznaky při různých onemocněních a stavech
55
9 Fyzikální vyšetření
135
10 Celkový stav status generalis
147
11 Lokální stav orgánových systémů status localis
153
12 Varovné příznaky
177
13 Patognomické příznaky a syndromy
183
14 Paradoxní nálezy a jejich interpretace
187
15 Vedení zdravotnické dokumentace
191
Literatura
203

5 Osobní anamnéza
77
6 Rodinná anamnéza RA
91
7 Měření parametrů vitálních funkcí
93
8 Vyšetření pomocí smyslů  zraku sluchu hmatu čichu
123
Rejstřík
205
Souhrn
207
Summary
208

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje