Compendium totius orbis partim geographicum, partim genealogicum, partim historicum

Přední strana obálky
Sumptibus Georgii Schlüter & Martini Happach, 1726 - Počet stran: 524
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje