Trends in the American Economy in the Nineteenth Century: A Report of the National Bureau of Economic Research, New York, Svazek 24

Přední strana obálky
"Contains most of the papers presented at the joint sessions of the Economic History Association and the Conference on Research in Income and Wealth held in Williamstown, Massacusetss, in September 1957." Includes bibliographical references.

Vyhledávání v knize

Obsah

Output Growth and Price Trends
11
INTERREGIONAL DIFFERENCES IN PER CAPITA INCOME Popula
73
RETAIL PRICES AFTER 1850
141
Autorská práva

Další části 16 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje