Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini Paulo III. Julio III. et Pio IV. PP. MM. Celebrati Canones et Decreta

Přední strana obálky
Typis Collegii Acad. Soc. Jesu, 1765 - Počet stran: 344
 

Obsah

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje