Abrichtungs-Vorschrift für die Innerösterreichische Landwehre ; Aus dem k. k. Infantierie-Abrichtungsreglement ausgezogen

Přední strana obálky
Gedruckt mit Leykam'schen Schriften, 1808 - Počet stran: 96
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje