Podvojné účetnictví 2016

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 16. 2. 2016 - Počet stran: 192
Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad je jednoduchý a srozumitelný díky řadě příkladů. Vydání pro rok 2016 obsahuje novinky, které přináší novela zákona o účetnictví, vyhlášky a navazující předpisy. Jde o aktualizaci v novém právním prostředí, tedy zejména podle nové terminologie z občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V knize je řešeno např. účtování o zálohách na podíly na zisku, další novinkou jsou některé postupy podle nového zákona o obchodních korporacích, např. účetní a daňový pohled na zálohy na podíly na zisku a jejich zúčtování při rozhodování valné hromady schvalující účetní závěrku. Část knihy se věnuje také obsahu účetní závěrky, sestavení výkazů a obsahuje řadu příkladů na cash-flow.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
9
1 Regulace účetnictví
11
2 Základní pojmy účetnictví
18
3 Účtová třída 0  Dlouhodobý majetek
35
15 Výkaz o změnách vlastního kapitálu
166
16 Přílohy
171
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje