Chirurgie karcinomu plic

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2006 - Počet stran: 220
Monografie shrnuje všeobecné poznatky o kancerogenezi plicní rakoviny na úrovni, která odpovídá potřebám lékaře, rozhodujícího o indikaci jednotlivých diagnostických a léčebných modalit u nemocných trpících plicním karcinomem. Je ručena chirurgům, pneumologům, onkologům, a zejména plicním chirugům. V knize najdete poznámky o biologii, epidemiologii, histologické klasifikaci, klinice, diagnostice a stagingu jsou nezbytným úvodem k obecným kapitolám zabývajícím se chirurgickou, pneumoonkologickou a anesteziologickou problematikou operační léčby plicní rakoviny z interdisciplinárního hlediska. V podkapitolách týkajících se méně častých typů operací (rozšířené resekce, miniinvazivní výkony), jsou podrobněji komentovány okolnosti a postupy, které se denní běžné praxi vymykají. Zvláštní oddíl knihy je pak věnován problematice výkonů na lymfatickém systému plic, která je v naší literatuře neprávem opomíjena.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Oddíl 1
11
Oddíl 2
13
Oddíl 3
15
Oddíl 4
19
Oddíl 5
23
Oddíl 6
25
Oddíl 7
29
Oddíl 8
31
Oddíl 20
99
Oddíl 21
105
Oddíl 22
114
Oddíl 23
134
Oddíl 24
139
Oddíl 25
151
Oddíl 26
152
Oddíl 27
153

Oddíl 9
41
Oddíl 10
43
Oddíl 11
53
Oddíl 12
54
Oddíl 13
59
Oddíl 14
63
Oddíl 15
69
Oddíl 16
71
Oddíl 17
73
Oddíl 18
89
Oddíl 19
93
Oddíl 28
161
Oddíl 29
165
Oddíl 30
175
Oddíl 31
179
Oddíl 32
185
Oddíl 33
188
Oddíl 34
191
Oddíl 35
201
Oddíl 36
206
Oddíl 37
209
Oddíl 38
215

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje