Nová maturita z angličtiny: souhrn učiva střední školy

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 15. 8. 2011 - Počet stran: 320
Kniha pro ty, kdo si chtějí zopakovat učivo střední školy, připravit se na maturitu z angličtiny, na přijímací zkoušky na vysokou školu či na složení FCE. Je zde systematická příprava na ústní i písemné maturity, bohatá slovní zásoba s uvedením výslovnosti a českým překladem, všeobecná konverzační témata s texty na procvičování, informace o anglicky mluvících zemích, České republice, Evropské unii, svátcích a náboženství. V další části knihy najdete stručný přehled anglické gramatiky, přehled frázových sloves, nepravidelná slovesa, pravidla pravopisu, psaní slohové práce, konverzační obraty, prostředky textové návaznosti a idiomy. Text doplňují ukázkové maturitní testy s klíčem a gramatické názvosloví. Tato kniha je určena pro samostudium. Autorka učí angličtinu na střední škole.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

GENERAL TOPICS
9
FACTS
119
GRAMMAR
195

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje