Zazděná Slečna, aneb: Podiwné přjhody Marye z Hohenturu. Rytřjská Hystorye z třináctého stoletj

Přední strana obálky
Kraméryusowým nákladem k dostánj w České nowinářské Expedycý w Dominykánské ulicy [v] Hrabů Nro. 373, 1798 - Počet stran: 98
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje