Nowy Zakon: Nowy Zakon wedle toho po rzadku a przime prawdy yakož gey Swaty Jeronym zprznilosti starych bluduow tiech czia suow zniklých očijstil a Cyérkwi Krystowie vydal: kteráž takowé zřiezenie a opraweni zákona přiyáw ssi vtwrdila a k zp[ra]wowani wcestach pánie y k spasytedlnému naučeni sobie wzala : s welikú pilnosti w yazyku českém wié ku násseho přigem ném, skorygowán a s piek nými ffi gurami wytisstien : Registrum kwyhledáni Episstol a Cžtenije nedielnijch y swátečnijch přes celý rok

Přední strana obálky
Jan Pekk, 1527 - Počet stran: 70
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje