Projektový management v praxi: Naučte se řídit projekty!

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2. 11. 2016 - Počet stran: 176
- Stojíte před úkolem naplánovat a zrealizovat menší, ale důležitý projekt?
- Řídíte projekty spíše intuitivně?
- Představují projekty jen část vaší práce, ale chcete je řídit dobře?
 
Řízení projektu je v podstatě řemeslo, má svá pravidla a nástroje. Pokud se s nimi chcete seznámit, je tato kniha skvělou volbou. Řídíte-li menší projekty, naleznete v ní vše potřebné, a až se dostanete k větším akcím, budete mít velmi dobré základy. Naučíte se, jak definovat, naplánovat, zrealizovat a ukončit méně komplexní projekty.
Prostřednictvím zajímavého příběhu o vzniku a realizaci malého projektu v malé organizaci vás kniha provede celým životním cyklem jednoho projektu.  Seznámíte se se základními nástroji a technikami projektového řízení, které vám pomohou získat a zpracovat informace potřebné pro důležitá rozhodování. Získáte řadu tipů a doporučení vycházejících z dlouholetých zkušeností autorů.
Kniha je určena zejména manažerům a odborníkům, kteří nemají znalosti z projektového řízení. Obsah knihy je provázán s prvním českým MOOC kurzem zaměřeným na projekty „Úvod do projektového řízení“, který můžete zdarma absolvovat.
 
 

Obsah

O autorech
7
Předmluva
9
Úvod
11
1 Co je to projekt a další základní pojmy
13
2 Předprojektová příprava
25
3 Zahájení projektu
47
4 Jak vést nejen první poradu týmu?
67
5 Jak projekt naplánovat?
77
6 Realizace projektu
133
7 Ukončení a vyhodnocení projektu
163
Závěr
169
Zdroje
171
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje