Essays in the Theory of Risk-bearing

Přední strana obálky
North-Holland, 1974 - Počet stran: 278

Vyhledávání v knize

Obsah

Alternative Approaches to the Theory of Choice in RiskTaking Situations
1
Exposition of the Theory of Choice Under Uncer tainty
44
The Theory of Risk Aversion
90
Autorská práva

Další části 9 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje