Nový občanský zákoník - Rodinné právo: 2., aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 7. 2. 2017 - Počet stran: 208
Co přinesla praxe během tří let používání Nového občanského zákoníku do rodinného práva? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého. Publikace komplexně pokrývá celou problematiku rodinného práva. Je určena vám všem, kteří se potřebujete orientovat v nové právní úpravě.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
8
Úvod k doplněnému druhému vydání
10
Kapitola 1 Manželství a registrované partnerství
11
Kapitola 2 Uspokojování potřeb rodiny rozhodování a obstarávání záležitostí rodiny vzájemné zastupování manželů
45
Kapitola 3 Manželské majetkové právo
57
Kapitola 4 Vyživovací povinnost
81
Kapitola 5 Příjmení manželů
91
Kapitola 6 Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí
95
Kapitola 7 Příbuzenství a švagrovství
99
Kapitola 8 Styk dítěte s osobou blízkou
103
Kapitola 9 Určování a popírání otcovství
105
Kapitola 10 Osvojení nezletilého
117
Kapitola 11 Osvojení zletilého
139
Kapitola 12 Rodiče a děti
143
Kapitola 13 Poručenství opatrovnictví pěstounství
183
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje