Zhoubné nádory močového měchýře

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 9. 4. 2021 - Počet stran: 168
Zhoubné nádory močového měchýře patří k nádorům se vzrůstající incidencí, samostatně zpracovaná tato problematika ale dosud u nás knižně nevyšla. Proto je nová monografie autorského kolektivu pod vedením zkušeného onkourologa z Masarykova onkologického ústavu významným počinem v domácí literatuře.  V oblasti zhoubných nádorů močového měchýře bylo dosaženo pokroku v oblasti diagnostiky i léčby. V rámci diagnostiky se vylepšují endoskopické možnosti, do klinické praxe se zřejmě brzy dostanou neinvazivní diagnostické techniky charakteru tekuté biopsie. Zdokonalují se také zobrazovací metody, nejenom výpočetní tomografie, ale také vizualizace nádorů pomocí magnetické rezonance. Velmi důležitá je subtypizace nádorů, která vypovídá o charakteru a chování dané histologické jednotky a má i svou prognostickou hodnotu. V rámci chirurgické léčby dochází k výraznému zlepšování operačních technik, používají se nové metody radioterapie, které snižují akutní a chronické nežádoucí účinky. Významné jsou též nové možnosti systémové léčby a imunoterapie chechkpoint inhibitory. Všechny tyto aspekty reflektuje nová monografie. Kniha je zajímavá pro onkology, urology, gynekology, chirurgy, lékaře oboru radiologie a zobrazovací metody, genetiky a praktické lékaře. 
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Seznam autorů
9
Předmluva
11
1 Epidemiologie zhoubného novotvaru močového měchýře v České republice
12
2 Etiologie a patogeneze nádorů močového měchýře
19
3 Příznaky nádorů močového měchýře
31
4 Urologické vyšetření pacientů s nádory močového měchýře
32
5 Zobrazovací metody a intervenční radiologie
40
10 Léčba pacientů s jinými než uroteliálními nádory močového měchýře
154
Souhrn
162
Summary
163
Seznam zkratek
164
Rejstřík
167
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje