Determination of Cardinal Utility According to an Intrinsic Invariant Model

Přední strana obálky
Centre national de la recherche scientifique, 1984 - Počet stran: 76

Bibliografické údaje