Kreativní ekonomika

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 218
Rozvoj kreativní ekonomiky, jež je spjat s prohloubením kreativních dovedností, rozšiřováním kreativní třídy a s nárůstem firem v kreativním průmyslu, se jeví jako jeden z významných kroků pro zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik. Autoři poukazují na nový, stále sílící trend významu kreativní ekonomiky ve vyspělých státech, kde dochází k vyššímu prosazování individuality jedince, jeho kreativního myšlení, v souladu s požadavky firem, spotřebitelů, ale i společnosti a dopadu tohoto jednání na oblasti ekonomie, veřejné správy, marketingu, reklamy či managementu. Autoři též poukazují na další oblasti, jež budou zasaženy novým fenoménem, jako jsou noví významní hráči v kreativní ekonomice s dopadem na firemní strategie, nová administrativa, reklama, kreativní tvorba práva, ale i potřeba nových kreativních manažerů.
 

Vybrané stránky

Obsah

1
15
2
20
3
44
4
66
5
89
6
106
7
160
8
186
9
196
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje