Prowázek třjch Pramenkůw K nesnadnému roztrženj, Nýbrž: K záwazku dosáhnutj Swobody Sláwy Synůw Božjch. Totiž: Swato-Swatý Růženec, Trognásobného Tagemstwj, radostného Žiwota, bolestného Vtrpenj, a Smrti, Slawného, Sláwy Pána Gežjsse Krysta, Tež Neyswětěgssý Matky geho Marye Panny, Gakožto Neymocněgssý Růženecké Králowny

Přední strana obálky
Wytiskl w Hoře Kuttný Giřj Wogtěch Kyncl, 1738 - Počet stran: 32
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje