Local Government in the United States

Přední strana obálky
ICS Press, 1988 - Počet stran: 251

Vyhledávání v knize

Obsah

Is There a System of Local Government
1
Searching for Order in Complexity
12
The Struggle for Local SelfGovernment
19
Autorská práva

Další části 11 nejsou zobrazeny.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje