Det svenska jordbrukets läge i världskrisen: föredrag

Přední strana obálky

Bibliografické údaje