Nouveau cours de mathématique, à l'usage de l'artillerie et du génie: où l'on applique les parties les plus utiles de cette science à la théorie et à la pratique des différens sujets qui peuvent avoir rapport à la guerre

Přední strana obálky
chez Vharles-Antoine Jombert, 1725 - Počet stran: 560
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje