Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva: 2., aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 15. 9. 2017 - Počet stran: 168
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Co přinesla praxe během tří let používání Nového občanského zákoníku do práva vlastnictví a věcných práv? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého. Publikace komplexně pokrývá celou problematiku vlastnictví a věcných práv. Je určena vám všem, kteří se potřebujete orientovat v nové právní úpravě. Vymezujeme přehledně pojem věc a členění věcí. Dále se věnujeme jednotlivým absolutním právům, tedy v první řadě držbě a vlastnictví, včetně možného nabytí vlastnického práva od neoprávněné osoby. Samostatně se věnujeme spoluvlastnictví a řešíme správu společné věci a oddělení a zrušení spoluvlastnictví. Speciálně řešíme bytové spoluvlastnictví, především práva a povinnosti vlastníka jednotky. V neposlední řadě se věnujeme věcným právům k cizím věcem, především nově zavedenému právu stavby, ale i věcným břemenům, zástavnímu a zadržovacímu právu i nové úpravě správy cizího majetku.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
11
Předmluva k 2 aktualizovanému vydání
12
Kapitola 1 Pojem věci členění věcí věcná práva
13
Kapitola 2 Držba
33
Kapitola 3 Vlastnictví nabytí vlastnictví vydržení převod vlastnictví
43
Kapitola 12 Zástavní právo
129
Kapitola 13 Zadržovací právo
149
Kapitola 14 Správa cizího majetku
151
Autorská práva

Bibliografické údaje