Kostní nádorová choroba

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 20. 5. 2005 - Počet stran: 296
Publikace vznikla z potřeby komplexního pohledu na kostní nádorovou chorobu, která je kromě maligního postižení specifická ve svém působení na kostní hmotu. Kniha předkládá široký výběr možností léčby a komplexně se zabývá jejím vlivem na poškozenou kost. Podrobně rozebírá možnosti medikamentózní, radiační i ortopedické léčby a léčby bolesti, která je u tohoto onemocnění typická. Nezapomíná ani na specifické možnosti prevence a širšího screeningu. Publikace je názorná a přehledná ľ text je doprovázen velkým počtem grafů, obrázků, tabulek i schémat. Tuto knihu předkládá kolektiv našich předních odborníků.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1 Patofyziologie kostní remodelace a homeostáze kalcia
23
2 Diagnostika postižení kostí maligní chorobou
31
3 Bisfosfonáty klasifikace a mechanismus účinku
39
4 Společné farmakologické vlastnosti a nežádoucí účinky bisfosfonátů
47
5 Indikace a klinická účinnost bisfosfonátů
55
6 Klodronat
69
7 Pamidronat
81
8 Ibandronat
85
13 Léčba osteolytických ložisek zářením
123
14 Nitrožilní léčebná aplikace radionuklidů
125
15 Léčba bolesti neurofyziologické základy vjemu bolesti a základní pravidla léčby bolesti
129
16 Neopioidní analgetika farmakologie a léčebné využití
147
17 Opioidní analgetika
165
18 Doplňující medikace při nádorových bolestech adjuvantní analgetika neboli též koanalgetika a invazivní postupy
189
19 Analgosedace při krátkodobých diagnostických a léčebných výkonech
201
20 Bolest z pohledu psychiatrů
205

9 Zoledronat
91
10 Alendronat risedronat a kalcitonin
97
11 Závěrečné hodnocení přínosu bisfosfonátů
99
12 Ortopedická léčba nádorové kostní nemoci
113
21 Primární prevence nádorů zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem aneb jak snížit riziko vzniku maligní nem...
215
22 Sekundární prevence zhoubných nádorů aneb jak snížit riziko úmrtí na maligní onemocnění
245
23 Léčba infekcí nemocných s maligními chorobami obecně a odkaz na doporučené postupy
283

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje