Hraní videoher v dětství a dospívání: Dopady a souvislosti v sociálně-psychologické perspektivě

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 30. 8. 2020 - Počet stran: 176
Kniha seznamuje čtenáře s aktuálními názory odborníků na problematiku videoher v kontextu dětství a adolescence a s jejich doporučeními, jak se vyrovnat s potenciálními riziky a maximalizovat možné přínosy. Autoři popisují, jak a proč se videohry staly dominantním způsobem trávení volného času dnešní mládeže, jaké jsou jejich negativní, ale i pozitivní dopady. Podrobně je rozebrána problematika násilí ve videohrách a nekončící debata akademických odborníků o tom, nakolik videoherní násilí reálně ovlivňuje lidské chování. Poskytnuty jsou i výzkumně zakotvené informace, které umožní rodičům lépe zachytit známky skutečné závislosti na videohrách včetně dalších negativních dopadů nadměrného hraní.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1 Úvod
7
2 Proč to hry u dětí vyhrály Identita motivace a seberealizace
13
3 Násilí jako stigma počítačových her
24
8 Závěr jak to tedy vlastně je?
136
9 Příloha
140
10 Summary
151
11 Literatura
152
12 Jmenný rejstřík
172
13 Věcný rejstřík
173

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje