Naučím se všechny hlásky: Cvičení pro správnou výslovnost

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 28. 2. 2021 - Počet stran: 120
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Má vaše dítě problémy s výslovností? Sešit plný her, cvičení, básniček, písniček a hádanek vám pomůže jednotlivé hlásky natrénovat. Čekají vás cvičení na rozvoj sluchového vnímání, rozlišování zvuků a hlásek, aktivity zlepšující pohyblivost a přesnost jazyka i názorné ukázky k vyvozování, procvičování a zafixování výslovnosti hlásek B, T, N, D, Ť, Ň, Ď, L, K, C, S, Z, Č, Š, Ž, R, Ř. Texty jsou řazeny podle obtížnosti – od slabik přes slova s procvičovanou hláskou (na začátku, na konci a uprostřed slova) až po věty. A nechybějí ani veselé básničky a hry. Děti si tak hravou formou osvojí správnou výslovnost, obohatí slovní zásobu, procvičí sluchovou paměť, jazykový cit i komunikační dovednosti.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
7
Cvičení pro rozvoj jemného sluchového rozlišování
9
Jak na hlásky
23
Průpravná cvičení k jednotlivým hláskám postup vyvození procvičování
29

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje