Clinical Reasoning in the Health Professions

Přední strana obálky
Elsevier Health Sciences, 14. 2. 2008 - Počet stran: 520
Clinical reasoning is the foundation of professional clinical practice. Totally revised and updated, this book continues to provide the essential text on the theoretical basis of clinical reasoning in the health professions and examines strategies for assisting learners, scholars and clinicians develop their reasoning expertise.
  • key chapters revised and updated
  • nature of clinical reasoning sections have been expanded
  • increase in emphasis on collaborative reasoning
  • core model of clinical reasoning has been revised and updated
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

IV
3
V
19
VI
31
VII
43
VIII
55
IX
65
X
77
XI
89
XXXI
279
XXXII
291
XXXIII
299
XXXIV
309
XXXV
319
XXXVI
329
XXXVII
331
XXXVIII
339

XII
101
XIII
111
XIV
113
XV
123
XVI
137
XVII
151
XVIII
163
XIX
173
XX
181
XXI
191
XXII
193
XXIII
205
XXIV
213
XXV
221
XXVI
223
XXVII
235
XXVIII
245
XXIX
257
XXX
265
XXXIX
349
XL
357
XLI
367
XLII
377
XLIII
379
XLIV
389
XLV
397
XLVI
405
XLVII
413
XLVIII
423
XLIX
433
L
441
LI
451
LII
461
LIII
469
LIV
477
LV
485
LVI
493

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje