Ultimátní básník u bran absolutna: Blake, Hölderlin, Novalis, Nerval, Poe, Mácha, Lautréamont, Rimbaud, Rilke, Weiner, Chlebnikov, Trakl, Pessoa, Artaud, Michaux, Holan, Gilbert-Lecomte, Daumal, Celan, Le Grand Jeu, Viarre

Přední strana obálky
dybbuk, 2016
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Autor jako ultimatno Robert Janda
9
Tygři hněvu povolali koně poslušnosti ze stájí William Blake
14
Jsme znak vyprázdněného významu Friedrich Hölderlin
26
Voda je mokrý plamen Novalis
34
Chceš vědět proč můj krk zved hlavu do prázdna Gérard de Nerval
44
Hle jak se v kostrách stromů chví tajemství věčných tajemství Edgar Allan Poe
54
Ani labuť ani Lůna oblaky neoře Karel Hynek Mácha
62
Vyráží z úst cáry vět v nichž by málokdo kdyby je sešil našel jasný smysl Comte de Lautréamont
70
Ukažte mi úpon země panty mého ducha hrozný počátek mých nehtů Antonin Artaud
140
Ten kdo nepřijal svět nestaví si v něm dům Henri Michaux
152
Nevzpomínám si na to co právě je a naděje je neviditelná Vladimír Holan
164
A oko pozře oko v nulovém bodě věčna Roger GilbertLecomte
176
já zmrzlý bruslař nechci nic jen své údy určené ohni René Daumal
188
už v nich nežiješ Paul Celan
198
být věčný odmítnutím vůle k trvání Le Grand Jeu
206
maso drží v šroubech maso si hlídá své zjevení a své zmizení stejně jako sníh Guy Viarre
218

Ráj bouří se hroutí Arthur Rimbaud
80
Každý anděl je hrozný A přece běda zpívám vás vy téměř záhubní létavci duše i když vás vím Rainer Maria Rilke
92
Nebylo svědků perlorodé té soulože ozón modře čpí věčnosti a ničeho Richard Weiner
100
Mé zornice zírají věštecky do nedohledna Vědět co bude Já když jeho dělitel je jedna Velemir Chlebnikov
110
Hluboká je dřímota v temných jedech Georg Trakl
122
Myšlenkacelek je zcela bez významu leží však u zdi Času jak vylitý džbán Fernando Pessoa
130
Heslovitě o ultimátech
229
Literatura
253
Vysvětlivky
258
Poznámka autora
269
Autorská práva

Bibliografické údaje