Grafologie v poradenské a terapeutické praxi

Přední strana obálky
V knize je na základě řady konkrétních příběhů z poradenské praxe popsáno několik terapeutických směrů, technik a metod, které používají terapeuti pro rychlejší vhled do osobnosti klienta. Tento méně obvyklý přístup vede k hlubšímu pochopení osobnosti klienta a je vodítkem k možnému řešení obtíží, s nimiž za terapeutem přichází. Čtenáři získají dovednost sledovat člověka zcela novým pohledem, prostřednictvím obličejové typologie a grafologie. Některé typologie jsou ve formě přehledné tabulky doplněny o popis grafologických znaků, které lze očekávat u každého typu. Ke každému příběhu je vložen i popis klienta, v závěru ukázka a popis jeho písma s objasněním grafologických znaků, jež souvisejí s jeho chováním, způsobem myšlení a hodnotovým žebříčkem. Tato kombinace činí knihu jedinečnou na knižním trhu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

ÚVOD
7
PŘÍBĚH O FIRMĚ ROZHODLA ŠELMA
38
PŘÍBĚH DĚLÁ TO SCHVÁLNĚ NEBO JE OPRAVDU
48
PŘÍBĚH ŠÉFKA DÁVÁ DIVNÉ PŘÍKAZY
57
PŘÍBĚH ON SE VŠUDE CHOVÁ JAKO DÍTĚ
67
PŘÍBĚH JE JAKJEKYLL A HYDE NEROZUMÍM MU
75
PŘÍBĚH VYTOČÍM SE ALE NEKŘIČÍM
85
PŘÍBĚH SKOLIÓZA ANEB STRACH O LÁSKU
97
PŘÍBĚH LENOST
102
PŘÍBĚH A KDYŽ SE KILA DRŽÍ
115
Strukturová typologie a písmo
141
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje