Kolektivizace venkova v horním Polabí: Od fenoménů k aktérům a jejich motivacím

Přední strana obálky
Charles University in Prague, Karolinum Press, 1. 6. 2017 - Počet stran: 350
Československá společnost procházela po komunistickém převratu v únoru 1948 velmi obtížnou etapou, v níž probíhala rozsáhlá sociální transformace, celková přestavba ekonomiky a instalace pevné diktatury jedné strany. Kolektivizace venkova představuje jednu z charakteristických událostí tohoto období. Autor zpracovává téma v regionálním rozměru horního Polabí, v prostoru mezi Hradcem Králové a Krkonošemi. Nahlíží jej z mikrohistorické perspektivy – zajímá se především o aktéry a jejich motivace. Zkoumá, jak byla myšlenka kolektivního obdělávání půdy v letech 1945–1953 ve společnosti přijímána, jaké reakce kolektivizační úsilí vyvolávalo, jaké pohnutky a okolnosti za těmito reakcemi stály a jaké sociální souvislosti, vztahy a vzorce chování se skrývaly za konkrétním jednáním aktérů. V hlavních třech oddílech knížky sleduje fenomény odporu, dobrovolnosti a spolupráce při prosazování kolektivního hospodaření.           
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Poděkování
7
Úvod
9
Dosavadní historiografické přístupy k tématu
12
Otázky metody prameny
52
Charakteristika horního Polabí
60
Fenomén odporu
65
Mezi kolaborací rezistencí a spoluprací
151
Fenomén spolupráce
186
Fenomén dobrovolnosti
252
Závěr
298
Summary
309
Seznam zkratek
313
Seznam pramenů a literatury
315
Jmenný rejstřík
340
Autorská práva

Bibliografické údaje