Point of care ultrazvuk u kritických stavů. Point of Care Ultrasonography in Critical Care

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 3. 3. 2021 - Počet stran: 208
Téma nové publikace (v češtině a v angličtině) zpracované v podobě praktické příručky „do kapsy“ je vysoce aktuální. Problematika urgentní ultrasonografie je akcentovaná v mnoha medicínských oborech.  Česká publikace zaměřená na point-of-care ultrasonografii na našem knižním trhu dosud chyběla. Napsal ji odborník se zkušeností s péčí o pacienty v kritickém stavu, který tuto metodu denně ve své praxi využívá.  Úvodní část je věnována vysvětlením základních fyzikálních principů ultrazvuku, vysvětlením častých pojmů, jako je Doppler, M-Mód, B-mód, popis ultrazvukových sond, orientace na obrazovce. Druhá část je věnována diferenciální diagnostice šokových stavů. Samostatné kapitoly se věnují vyšetření hrudníku a plic se zaměřením na diagnostiku pneumotoraxu a respiračního selhání, diagnostice krvácení a příčin oběhové nestability u pacientů s traumatem. Pozornost je věnována i kardiopulmonální resuscitaci a echokardiografickému vyšetření pacienta z pohledu intenzivisty.  Text je doprovázen obrázky, schématy, algoritmy i reálnými sonogramy. Publikace je určena intenzivistům, lékařům první linie a urgentních příjmů, lékařům oddělení zobrazovacích metod, záchranářům, ale také studentům medicíny.  Zpracování v češtině a angličtině využijí zejména studenti medicíny a postgraduální studenti ze zahraničí. Dále je ocení i lékaři vyjíždějící do zahraničí a lékaři připravující své prezentace v angličtině.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvodné slovo
13
1 Obecné principy a charakteristiky point of care ultrazvuku u kritických stavů
15
2 Oběhové selhání a diferenciální diagnostika šokových stavů
36
3 Ultrazvukové vyšetření plic
41
5 Role of USG in cardiopulmonary resuscitation
159
6 Pointofcare Transthoracic Echocardiography TTE
162
what and how to assess during POC echocardiography
174
8 Transesophageal echocardiography TEE for cardiopulmonary resuscitation
192
9 Ultrasound examination of blood vessels
194
Authors Profile
200
Summary
201
List of Abbreviations
202
Index
205
Autorská práva

Bibliografické údaje