Saint-Germain

Передняя обложка
Natalia Limonova, 8 февр. 2019 г. - Всего страниц: 88

Poselství Mistra Saint-Germaina předaná v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťány N. Mikušiny. Poselství Mistra Saint-Germaina jsou nabitá optimismem a vírou v rychlý příchod Zlatého Věku. Saint-Germain je v současné době Vzestoupeným Mistrem, Hierarchou Nového Věku.

Na konci 18. století hrabě slíbil hraběnce d’Adhémar, že se opět vrátí za 100 let. A skutečně se na konci 19. století Saint-Germain objevil, aby pomáhal Mistrům M. (El Moria) a K. H. (Kuthumi) a E. P.Blavatské při zakládání Teosofické společnosti.

Ve třicátých letech minulého století, už ve vzestoupeném stavu, se Saint-Germain spojil s Guyem a Ednou Ballardovými. V roce 1958 začal pracovat s Markem Prophetem prostřednictvím organizace „Summit Lighthouse“ (Maják na vrcholu) za účelem vydání učení Vzestoupených Mistrů o praktické duchovnosti. Prostřednictvím Marka a Elizabeth Clare Prophetových předal Saint-Germain mnoho modliteb a meditací na pomoc při řešení problémů naší doby, mezi nimi široce známé použití Fialového 14 plamene.

V "Tajné Doktríně" E. P. Blavatská napsala: „V poslední čtvrtině každého století se Učitelé snaží pomoci duchovnímu pokroku Lidstva. Na konci každého století nevyhnutelně zjistíte přítomnost mocné vlny stále narůstající duchovnosti. (...) Jeden nebo více těchto Učitelů se objevují na světě jako průvodci této duchovnosti, kteří zanechávají lidstvu odkaz do určité míry okultního poznání nebo učení.“ Tato slova v plné míře platí pro velkého člověka a Učitele – Saint-Germaina.  

"Musíte pochopit, že tato Poselství jsou pro vás průvodcem při přechodu do nového věku – Věku Vodnáře. Můžete je považovat za bibli pro nový věk nebo jen jako doporučení pro dobu přechodu." Saint-Germain, 26. června 2012.

 

Содержание

Раздел 1
3
Раздел 2
17
Раздел 3
82
Раздел 4
85
Раздел 5
87
Авторские права

Часто встречающиеся слова и выражения

Об авторе (2019)

Filosofka, aktivistka, spisovatelka a zakladatelka nového filosofického a etického učení, zaměřeného na obnovu morálky ve společnosti. Je autorkou více než 70 knih zabývajících se duchovní tematikou. Stejný zdroj mají knihy E. P. Blavatské a Heleny a Nikolaje Roerichových. Knihy byly přeloženy do více než 20 světových jazyků (včetně češtiny, angličtiny, němčiny, portugalštiny, bulharštiny, lotyštiny, arménštiny, turečtiny, atd.) a vydány v 11 jazycích v evropských zemích a ve Spojených státech amerických.

Knihy T. N. Mikušiny se každoročně účastní mezinárodních veletrhů v Evropě i v Americe. Její první kniha "Dobro a zlo" je soukromým výkladem Tajné Doktríny E. P. Blavatské a byla napsána v roce 2004 a týkala se nového chápání Lucifera a pádu lidstva, které bylo uvedeno ve spisech E. P. Blavatské. Kniha získala vysoké ocenění od řady reprezentantů vědy.

Od roku 2004 autorka napsala více než 70 knih, které obsahují komplexní filosoficko-etické Učení. Velká část její práce je napsána v podobě krátkých filosofických rozhovorů (je známo asi 500 těchto besed), které jsou psány s pomocí Učitelů lidstva, velkých myslitelů a zakladatelů náboženství. 

Témata učení se týkají všech základních oblastí znalosti filosofie, včetně ontologie, gnoseologie a etiky. Většina knih je věnována tématu etiky. 

Knihy T. N. Mikušiny obsáhují klíčové zákony, které existují ve světě. V první řadě je to Nejvyšší Mravní zákon, neboli Božský zákon, který se projevuje v člověku jako svědomí a morální vlastnosti jako je láska, milosrdenství, soucit, práce pro společné Dobro a Blaho.

V tomto Učení se logicky a postupně, krok za krokem, vysvětlují principy nové ideologie založené na Lásce a Víře, na poctivosti a upřímnosti, odmítnutí nízkých tužeb a nekvalitních stavů vědomí, na pocitu bratrství a kolektivismu, na starosti o své bližní a veškerý Život na Zemi. 

Postupné každodenní čtení kapitol tohoto Učení v chronologickém pořadí, v jakém byly uvedeny, změní vědomí čtenáře a postupně se změnou vědomí se změní i okolní prostředí.

Jeden ze základních pilířů Učení: "Vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí. Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět".

Aby se nová ideologie stala ve světě dominantní, je nutné, aby se jedno procento světové populace dobrovolně rozhodlo změnit své vědomí s cílem zvýšit je na novou evoluční úroveň.

Web autorky - https://sirius-ru.net/index.htm

Библиографические данные