The Determinants of National Saving and Wealth: Proceedings of a Conference Held by the International Economic Association at Bergamo, Italy

Přední strana obálky
Franco Modigliani, Richard Hemming
Palgrave Macmillan UK, 17. 2. 1983 - Počet stran: 424
Comparison of the determinants of national level savings and wealth - discusses the role of social security, private sector savings behaviour and capital formation patterns in market economies and planned economies; examines demographic aspects, consumption functions, effects in national accounts, and the measurement of investment in material and human capital; includes case studies from UK, Italy, Sweden, France, Poland and USSR. Graphs, references, statistical tables.

Vyhledávání v knize

Obsah

Social Security Benefits and the Accumulation of Pre
3
Determinants of Private Saving with Special Reference to
24
Mandatory Retirement Saving and Capital Formation
54
Autorská práva

Další části 14 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje