Náboženské systémy: Člověk náboženský a jak mu porozumět

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 5. 11. 2010 - Počet stran: 200
Náboženství je sociálním a kulturním jevem, provázejícím vznik a vývoj všech lidských společenství, systémem představ, s jehož pomocí člověk vstupuje do kontaktu s bytostmi, jevy a silami lidskými smysly nepoznatelnými, nacházejícími se mimo reálný čas a prostor. Kniha se pokouší najít společného jmenovatele, s jehož pomocí by mohla srovnávat náboženské systémy. Vychází ze čtyř základních typů náboženského chování, jak je definovala sociální antropologie - je to soubor představ: 1. o světech duší a duchů, 2. o světech kouzlení a čarování, 3. o světech mnoha božstev a 4. o světech jediného boha. Jejich popis má čtenáři umožnit, aby se orientoval v představách jiných věřících a aby porozuměl jejich náboženskému chování. Pokud budeme nahlížet na náboženské chování z pohledu příslušníků euroamerické postmoderní civilizace, pak je možné dodat, že náboženský systém a náboženské chování zajišťují člověku psychické bezpečí a jistotu v neustálém boji o přežití v okolním přírodním, kulturním a společenském prostředí.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

SLOVO ÚVODEM
11
PŘEDSTAVY O SVĚTECH DUCHŮ A DUŠÍ
23
PŘEDSTAVY O SVĚTECH ČAR A KOUZEL
71
PŘEDSTAVY O SVĚTECH MNOHA BOŽSTEV
101
PŘEDSTAVY O SVĚTĚ JEDNOHO BOHA
135
SLOVO ZÁVĚREM
159
VÝKLADOVÝ SLOVNÍČEK ETNIK
175
PŘEHLED V TEXTU ZMIŇOVANÝCH AUTORŮ
181
SEZNAM VYOBRAZENÍ
191
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
193
VĚCNÝ REJSTŘÍK
199
JMENNÝ REJSTŘÍK
200
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje