Volpone

Přední strana obálky
Al Manhal, 1. 1. 2001 - Počet stran: 151
Bitter, satiric comedy in blank verse is one of the great Elizabethan dramatist’s finest plays. The plot concerns a wealthy, lecherous old man who feigns a mortal illness in order to solicit bribes from greedy acquaintances who hope to inherit his fortune. Many complexities of plot and connivance ensue, but in the end, the guilty parties are exposed and punished. Explanatory footnotes. Descriptor(s): LITERARY FORMS | ENGLISH DRAMA | LITERARY STYLE | LITERARY CRITICISM | UNITED KINGDOM

Vyhledávání v knize

Vybrané stránky

Obsah

Oddíl 4
28
Oddíl 5
62
Oddíl 6
76

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje