Plánování a kontrola - klíč k úspěchu

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2007 - Počet stran: 135
Autorka vám v této publikaci odpoví na otázky – jak vybudovat efektivní systém plánování, reportingu a kontroly, jak efektivně řídit podnikové aktivity, jak dosáhnout stanovených cílů. V dnešním dynamickém obchodním prostředí patří plánování a následná kontrola ( Budgeting and Reporting) mezi klíčové faktory úspěchu každé firmy.Kniha vás provede přehledným a jednoduchým způsobem, krok za krokem, celým procesem plánování. Srozumitelně, bez množství odborných výrazů a složitých definic, vám pomůže porozumět standardním konceptům a termínům. Majitelé firem, manažeři, odborníci ve svém oboru, kteří nemají ekonomické vzdělání, ale ve své práci potřebují sestavovat plány, rozpočtovat, hodnotit a srovnávat ekonomické výsledky, se naučí správně vyhodnotit každý aspekt v procesu rozpočtování, analyzovat vnější i vnitřní vlivy, a vybudovat tak dobře řízený a úspěšný podnik – dosáhnout kýženého zisku.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
7
Cyklus podnikového plánování
13
Proces rozpočtování a strategického plánování
20
Situační analýza
28
Obchodní koncept
36
Vyhodnocení
42
Rozvaha
54
Bod zlomu a analýza nákladů jako nástroje rozpočtování
64
Druhy rozpočtů srovnání
75
Plán výzkumu a vývoje
89
Leasing
104
E Hodnocení a kontrola plánů
123

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje