Reporting - 3. rozšířené a aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 221
Cílem reportingu je vytvořit komplexní systém informací a ukazatelů charakterizujících činnosti společností ve srozumitelné a uživatelsky přístupné podobě. Publikace se snaží pomocí praktických příkladů a ukázek upozornit na nejdůležitější zásady a také časté chyby při využití účetních informací při správě a řízení společností. Obsahuje konkrétní instruktážní postupy a návody, jak zlepšit informovanost a komunikaci mezi vlastníky, manažery, zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami. První část se zaměřuje na systém kritérií měření výkonnosti společností jako celku a jejich vypovídací schopnost a možnosti transformace těchto kritérií na jednotlivé součásti (útvary, organizační jednotky) společností. Na tuto část navazuje oblast základních nástrojů a metod podporujících řízení a správu společností – sestavování rozpočtů, analýza odchylek, zjišťování výsledků hospodaření za útvary, segmenty a divize. V závěrečné části se publikace orientuje na kalkulace a alokace nákladů.
 

Obsah

Oddíl 1
5
Oddíl 2
7
Oddíl 3
9
Oddíl 4
49
Oddíl 5
97
Oddíl 6
105
Oddíl 7
141
Oddíl 8
155
Oddíl 9
173
Oddíl 10
192
Oddíl 11
195
Oddíl 12
208
Oddíl 13
219

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje