Integrované řízení výroby: Od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 14. 2. 2014 - Počet stran: 368
Na trhu ojedinělá publikace se zabývá předpoklady a vlastním řízením výroby v podmínkách marketingové koncepce. Poskytuje návod, jak řešit rozpory mezi funkcemi hodnototvorného procesu s cílem zvýšení konkurenceschopnosti firmy a hodnoty pro zákazníka. Základem je procesní pohled na řízení odbytu, výroby a nákupu v rámci komplexního nástroje - operativního řízení výroby, který vedle integrovaného operativního plánování zahrnuje operativní evidenci výroby, metody zajištění cílů a změnové řízení. Integrace vnitropodnikového procesu tvorby hodnot je předpokladem řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce. Realizaci těchto principů a tržní flexibility umožňuje komplexní standardizace, včetně mozaiky datové základny firmy. Kniha spojující teorii s praxí je určena managementu výrobních firem a studentům ekonomických a technických vysokých škol. Je nezbytnou pomůckou pro tvůrce i realizátory softwaru z oblasti řízení odbytu, výroby a nákupu.
 

Obsah

O autorech
9
Slovo úvodem
10
1 Na počátku je zákazník a produkt
13
2 Výrobní proces
25
3 Integrace a optimalizace hodnotovorného procesu
59
4 Podstata a význam komplexní standardizace
75
5 Standardizace výstupních prvků
91
6 Standardizace věcných vstupních prvků
113
12 Operativní evidence výroby
239
13 Metody řízení v interním hodnototvorném řetězci
261
14 Změnové řízení
285
15 Externí hodnototvorný řetězec  supply chain management
295
16 Firma a proces vytváření sítí
307
17 Role managementu supply chain
317
18 Přístupy k hodnocení supply chain managementu
327
19 Výhledy
343

7 Standardizace řídicího procesu a standardizace činností a způsobů přeměn
121
8 Standardizace vztahů ve spotřebě a využití výrobních činitelů
129
9 Standardizace kombinací při operativním řízení výroby
153
10 Interní hodnototvorný řetězec  operativní řízení výroby
171
11 Operativní plánování odbytu výroby a nákupu
189
20 Přibližování budoucnosti vyžaduje řešení již dnes
349
Summary
360
Použitá literatura
362
Rejstřík
364
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje