Podniková informatika: Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi - 3., aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 18. 9. 2015 - Počet stran: 240
Kniha je určena všem, kteří se potřebují dobře orientovat v možnostech, omezeních a vazbách informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací využívaných v podnikovém řízení. Nové vydání je kompletně aktualizováno v souvislosti s vývojem v jednotlivých oblastech.Kniha je komplexním přehledem technologií a aplikací, které se používají ve firmách i jiných organizacích. Zkušení autoři představují jednotlivé informační a komunikační technologie, věnují se správě dat v podnicích a osobní informatice. Seznamují čtenáře s infrastrukturními aplikacemi, celopodnikovými transakčními aplikacemi (ERP), aplikacemi pro řízení externích vztahů a analytickými aplikacemi (Business Inteligence). Přibližují životní cyklus aplikací, věnují se datovému modelování, a nezapomínají ani na bezpečnost a možnosti provozu a rozvoje podnikové informatiky (hosting, outsourcing, cloud, SaaS, offshoring, systémová integrace). Srozumitelně a na velkém množství příkladů ukazují, co informatika nabízí, co od nás vyžaduje a kam se ubírá. Kromě manažerů a dalších uživatelů informačních technologií je publikace určena také studentům vysokých škol.
 

Vybrané stránky

Obsah

O autorech
9
Informační technologie technika a infrastruktura
25
Data podnikového informačního systému
48
Portfolio aplikací podnikové informatiky 68
49

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje