eGovernment - cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení

Přední strana obálky
Nakladatelství C H Beck, 2012 - Počet stran: 258
Text titulu je rozdělen do tří základních částí. První vysvětluje základní terminologii, shrnuje klasifikaci služeb e-governmentu, přitom specifická pozornost je věnovaná tzv. e-participaci a roli e-governmentu v reformě public managementu. Představeny jsou hlavní trendy e-governmentu v politikách a projektech EU a vybraných členských států. Druhá část zachycuje vývoj e-governmentu v ČR, včetně příslušných legislativních změn, a upozorňuje na vybrané problémy vznikající v praxi. Samostatně se věnuje nejviditelnějším aktuálním projektům e-governmentu ústřední správy - projektu Czech POINT, datovým schránkám a základním registrům. Ve třetí části jsou představeny hlavní nástroje hodnocení, např. ekonomické analýzy či modely kvality elektronických služeb a služeb e-governmentu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

_ιε ε-εονετΠτΠεΠιιι ε-εονετΠτΠεΠτυ ε1ιιεετι ε1ιιετιν ε1ιιΖεε ε1υέοτι ε1υέτιν ε1υΖον εε εεε εεΚιοτιι εθονετκκιεκτ εν1ν ενο εο εοΜοτυ εον Ζε Ζο Ζόε Ζτιε ΘΕΟ ιε ιεΚ ιεΚά ιεΚε ιεΚο ιεοιι ΙΘΤ ιιοτιΠοσεΠί ιΠιετΠειιι ιΠιοττΠεεε Κιετε Κιετν Κνε1ιιν Κοτιοοροο Κτετε Μετε Μετν Μν Μοτν Μοτό Μοτο νεου ν1οον νε νεεειΠε ερτενν νεεΚ νεΚο νιΖ νίσε νν ννέ ννεε ννεοιι ννιιΖιτί ννοο ννοου ννυέντν νο νοΚο νοννστι νοοονπιο εΡτονν νοοονυο νοτιο νοτοντιο ΝΡΜ ο-ε1υέοτι οιιΙτιιο οινΙνινο ον ον1ε ον1ν ον1ο οντ οο οο1εετι οοεΠοσοΠί οΠ1ιΠε οτ οτι1εειι οτι1οετν οτιεεΠε οτιιιτιο ου1νυο Πε ΠεΖ Πει ΠεΠί ΠεΡτ πιο Πο Ποοο ΡΗετουΡοιιο ριίρετιε Ρο Ρο1ντνΚν ΡοιιΖε ΡονετουΡοινο Ροό1ε Ροο1ο ροτι1ε ΡουΖο Ρτε Ρτειτε Ρτι ΡτιετουΡεΠο ρτιετουροτιο ΡτνΠί Ρτο ΡτονοΚτυ Ρτοτο τεεε τεΚά τεΚε τεΚο τιε τιει τίΖεΠί τιν τιν1 τιν1ε τιν1ν τιν1ο τινι τιντ τιο τιοουοσουν τοΚ τοΚιι τοΚο τοΚυ τοσε τοσο τοτο τΠε τΠε1ν τΠεει τΠεΖι τΠίτν ττιο υο υοτιο

Bibliografické údaje