Management podnikové informatiky

Přední strana obálky
Professional Publishing, 2012 - Počet stran: 311

Bibliografické údaje