Spadacrene, ou Dissertation physique sur les eaux de Spa

Přední strana obálky
Imprimé aux dépens de l'auteur, 1739 - Počet stran: 251
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje