Didone abbandonata: drama per musica : da reppresentarsi nel Salone della Casa Senatoria della Fedelissima Città di Siracusa...

Přední strana obálky
Bisagni, 1728 - Počet stran: 78
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje