Biblí svatá. To jest, kniha v níž se všecka Písma S. Starého i Nového zákona obsahují. V nově vytištěna, a vydána

Přední strana obálky
tiskárna Jednoty Bratrské, 1613 - Počet stran: 2
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje