Il talismano: comedia per musica da rappresentarsi nei teatri di Praga l' anno 1788

Přední strana obálky
Presso Giuseppe Emanuele Diesbach, 1788 - Počet stran: 75
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje